Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Informacje

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 08 listopada 2022r osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnie, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia)   w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika  z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub/i przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z powyższych kryteriów.

Więcej informacji o Programie na  stronie

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023